Sprawozdanie finansowe 2019


Bezpłatna weryfikacja plików xml podpisanych elektronicznie profilem zaufanym możliwa jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany