Kolejne inwestycje DHD dopuszczone do użytkowania | Dream Houses Development

Kolejne inwestycje DHD dopuszczone do użytkowania | Dream Houses Development

Kolejne inwestycje DHD dopuszczone do użytkowania

Kolejne inwestycje DHD dopuszczone do użytkowania

Latem 2021 roku zakończyliśmy budowę inwestycji Osiedla Krasnowolska oraz III etapu Osiedla Ludwinowska. Obydwie inwestycje zostały dopuszczone do użytkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy.

Brak sprzeciwu nadzoru budowlanego do rozpoczęcia użytkowania niedawno zakończonych inwestycji oznacza, że od początku historii istnienia DHD przekazaliśmy naszym klientom łącznie blisko 11 500 m2 powierzchni użytkowej, na którą składa się razem 71 domów i segmentów jednorodzinnych. Budowę III etapu Osiedla Ludwinowska oraz Osiedle Krasnowolska zrealizowaliśmy w całości w trakcie kolejnych fal epidemii COVID-19, wdrażając niezbędne środki bezpieczeństwa, jak również w sytuacji niespotykanej od kilku lat wyjątkowo śnieżnej zimy oraz deszczowej wiosny i lata 2021. W budowie znajduje się kolejnych 36 segmentów jednorodzinnych w ramach etapów IV – VII Osiedla Ludwinowska, których zakończenie planowane jest na kolejne następujące po sobie kwartały 2022 roku. Intensywnie pracujemy również nad przygotowaniem kolejnych projektów!

wszystkie aktualności