Zmiany lokatorskie | Dream Houses Development

Zmiany lokatorskie | Dream Houses Development

Zmiany lokatorskie

Zmiany lokatorskie

Zmiany lokatorskie to modyfikacje w projekcie architektury lub instalacji wewnętrznych danego domu lub zmiany w jego standardzie wykończenia, możliwe do wdrożenia przez DHD w trakcie budowy po zawarciu umowy deweloperskiej, na podstawie indywidualnych wytycznych od klienta.

Zmiany możliwe są w zakresie niewymagającym uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, pod warunkiem ich zgodności z normami technicznymi i przepisami prawa. Przyjmujemy je do realizacji, jeśli są możliwe do wdrożenia bez szkody dla harmonogramu budowy i terminu jej zakończenia oraz gdy pokrywają się z ofertą i kompetencjami naszych wykonawców i dostawców materiałów budowlanych.

Jak przebiega proces wprowadzania zmian?
1.

Jeszcze przed zawarciem umowy rezerwacyjnej zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z kartami technicznymi wybranego domu / mieszkania oraz standardem wykończenia inwestycji. Już na tym etapie możemy udzielić niezbędnych informacji o wykonalności ewentualnych zmian lub szczegółowo omówić dodatkowe detale, w celu wzajemnego doprecyzowania oczekiwań i możliwości realizacyjnych.

2.

Po zawarciu umowy deweloperskiej, w terminie wskazanym w tej umowie, prosimy o czytelną specyfikację wszystkich oczekiwanych zmian lokatorskich. Stosownie do przedmiotu zmian, potrzebne mogą być rysunki z wymiarami (np. dla zmian dotyczących ścian działowych, bądź rozmieszczenia instalacji) lub specyfikacja opisowa (np. dla zmiany modelu jakiegoś urządzenia).

3.

Zgłoszone zmiany podlegają weryfikacji przez DHD w zakresie zgodności z przepisami budowlanymi oraz wykonalności stosownie do harmonogramu budowy, dostępności ekip i materiałów budowlanych. W odpowiedzi klient uzyskuje wycenę zmian w celu ich akceptacji. Proces ten jest całkowicie nieodpłatny. Zazwyczaj im wcześniejszy etap budowy, tym szerszy zakres zmian możliwy do wdrożenia. Zmiany nie generujące nakładów materiałów i robocizny większych niż podstawowy projekt i standard wykończenia mogą zostać wdrożone nawet za 0 złotych, bez dodatkowych kosztów!

4.

Podpisujemy pisemny protokół uzgodnień zmian lokatorskich, określający zakres i koszty zmian do realizacji. Protokół zmian lokatorskich oprócz specyfikacji zmian może również zawierać załączniki graficzne. Proste zmiany możliwe są do wdrożenia na podstawie rysunków własnych, natomiast w przypadku bardziej złożonych zmian opracowanie dokumentacji zamiennej przez pracownię architektoniczną może podlegać dodatkowemu wynagrodzeniu.

5.

Kierujemy zmiany lokatorskie do realizacji na budowie po podpisaniu protokołu uzgodnień zmian lokatorskich oraz uregulowaniu przez klienta kosztów zmian. Zmiany lokatorskie podlegają odbiorowi wraz z odbiorem całego budynku.