Finansowanie | Dream Houses Development

Finansowanie | Dream Houses Development

Finansowanie

Finansowanie
Jeśli potrzebujesz kredytu hipotecznego...

... serdecznie zapraszamy do współpracy z doświadczonym ekspertem finansowym DHD współpracującym z siecią Expander, który profesjonalnie i skutecznie obsłużył dziesiątki naszych klientów, zapewniając możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty. Ekspert kredytowy nie pobiera żadnego wynagrodzenia od klienta.

Pierwsze rozeznanie zdolności kredytowej warto przeprowadzić jeszcze przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej. Warto zwrócić uwagę na wysokość i posiadane źródła przychodów, wysokość comiesięcznych zobowiązań oraz posiadany wkład własny, jak również zdecydować, czy kredyt hipoteczny ma współfinansować wyłącznie koszty zakupu, czy również koszt wykończenia domu lub mieszkania. Informacje te warto następnie porównać z aktualną ofertą oraz formalnymi wymogami różnych banków dostępnych na rynku, które niekiedy mogą istotnie różnić się od siebie.

Kolejne kroki w zakresie kredytu hipotecznego po dokonaniu rezerwacji wybranego domu lub mieszkania z oferty DHD:
1
Finansowanie

W porozumieniu bezpośrednio z bankiem lub z ekspertem kredytowym skompletuj wszystkie załączniki wymagane do wniosku kredytowego (lub kilku wniosków). Lista wymaganych załączników może różnić się w zależności od źródeł uzyskiwanych przychodów, a na uzyskanie części z nich być może trzeba będzie poczekać kilka dni lub kilka tygodni. Dlatego o wymagane załączniki warto wystąpić z wyprzedzeniem, odpowiednio np. do swojego pracodawcy, urzędu skarbowego, ZUS, itp.

2
Finansowanie

Po zawarciu umowy rezerwacyjnej zwróć się do nas o przekazanie pozostałych dokumentów dotyczących inwestycji lub nieruchomości, oprócz prospektu informacyjnego który mamy obowiązek przekazać każdemu nabywcy. Chodzi o dokumenty takie jak np. oświadczenie inwestora na specjalnym druku banku, wypis i wyrys z rejestru gruntów, kopia pozwolenia na budowę, oświadczenie z wyjaśnieniem wzmianek istniejących w księdze wieczystej nieruchomości.

3
Finansowanie

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o kredycie hipotecznym, bank posiada 21 dni na przekazanie decyzji kredytowej, liczone od złożenia wniosku o kredyt. Wymogi danego banku mogą określać niezbędne do wniosku załączniki, dlatego warto wcześniej wybrać banki z ofertą najbardziej adekwatną do indywidualnych potrzeb i ustalić zakres wymogów samodzielnie lub w porozumieniu z wybranym ekspertem kredytowym.

4
Finansowanie

Po uzyskaniu pierwszych decyzji kredytowych, zapraszamy do zawarcia umowy deweloperskiej. Stosownie do zaawansowania budowy, im szybciej to nastąpi, tym szerszy zakres zmian lokatorskich będziemy mogli wdrożyć w Twoim przyszłym domu bez dodatkowych kosztów wyburzeń, likwidacji już wybudowanych elementów, itp. Jeżeli jesteś pewien swojej sytuacji kredytowej, nie ma przeszkód, aby przystąpić do umowy szybciej!

5
Finansowanie

Po zawarciu umowy deweloperskiej, pierwsze wpłaty na poczet ceny finansujesz z Twojego wkładu własnego, którego poniesienie jest niezbędne jako jeden z warunków uruchomienia kredytu. W zależności od harmonogramu wpłat, wkład własny może wystarczyć na jedną lub kilka części ceny. Harmonogram wpłat określony w umowie deweloperskiej będzie zawierał niezbędny zapas czasu na formalności związane z uruchomieniem płatności finansowanych z kredytu hipotecznego.

6
Finansowanie

Bank, który udzielił Ci kredytu sfinansuje kolejne części ceny poprzez wypłatę środków z kredytu hipotecznego bezpośrednio na rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej. W tym celu przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu bank może zwrócić się do Ciebie o dostarczenie dodatkowych oświadczeń od dewelopera i/lub od banku prowadzącego otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy dla inwestycji. Zwróć się w tej sprawie bezpośrednio do nas lub za pośrednictwem obsługującego Cię eksperta finansowego. Uruchomienie kolejnych transz kredytu może wymagać podpisania w banku odrębnych dyspozycji - pamiętaj o tym, stosownie do terminów płatności przewidzianych w umowie deweloperskiej.

7
Finansowanie

Ustanowienie hipoteki i złożenie wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej na zabezpieczenie zaciągniętego kredytu będzie możliwe najwcześniej wraz z końcową umową sprzedaży. Do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej musisz liczyć się z możliwością podwyższonej marży banku lub dodatkowego ubezpieczenia. Aktualny czas rozpoznawania wniosków o wpis w księdze wieczystej możesz sprawdzić na stronie odpowiedniego sądu – dla wszystkich dzielnic Warszawy jest to Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.